idnr: 5088
                 
  1         5   7
7   3 5   8   2  
                 
                 
                 
  5   4   7 8   3
1   4         9  
                 
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 7727
  5              
            3 4 5
    9            
  2   5          
1       9       3
          8   9  
            5    
5 8 1            
              6  
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 8481
    8 9          
                 
  9       8   4  
                 
    6 4   9 7    
                 
  1   2       3  
                 
          3 9    
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig (111)
idnr: 6569
7       2       1
    6            
4         1     2
      4 1        
                 
        8 2      
9     8         3
            7    
1       9       6
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)