idnr: 4304
2 2 1
1 2 3
3 3 2
2 4 3
2 1 1
1 3 2
Vanskelighetsgrad: Veldig Vanskelig
idnr: 1524
3 3 2
1 1
3 1 1
2 3 3
2 2 2 2
1
2 4 2
Vanskelighetsgrad: Veldig Vanskelig
idnr: 2651
2 2 1
1
1
3 4 4
2 1
1 1 2
2 3 2
Vanskelighetsgrad: Veldig Vanskelig
idnr: 807
2 3 2
2 1
2 1 2
3 4 3
3 1 1 3
1 2 1
2 2 3 2
Vanskelighetsgrad: Super Vanskelig