idnr: 353
  
 
 24 
 
 13 
 
 
 17 
 
 5 
 
 
 30 
 
 11 
   
 
 11
  
  
 12
 3 
  
 15
 10 
     
 
 36
 11 
           
 14
  
  
 3
 5 
  
 11
 9 
  
 
 6 
   
 16
  
   
 7
 12 
  
 9
 13 
  
 
 9 
  
  
 6
  
  
 10
 13 
  
 5
 20 
  
 
 30 
 
 9 
   
 13
  
  
 11
 9 
  
 17
 4 
   
    
 5
 12 
  
 3
 7 
  
 15
 12 
  
   
 38
  
         
   
 10
  
  
 13
  
  
 14
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 835
   
 
 29 
 
 3 
    
 
 3 
 
 17 
  
 
 
 4 
 9
 23 
  
 
 4 
 
 17 
 
 10
 10 
  
 
 24 
 
 30
  
      
 22
 4 
    
 
 4 
 14
  
   
 15
 6 
    
 
 23 
 11
  
  
 
 16
  
   
 
 11 
 15
  
   
 8
  
  
 
 
 17 
 
 23 
 8
  
  
 
 4 
 10
  
  
 
 11 
 
 24 
 
 17
  
  
 6
  
   
 
 17 
 18
 4 
   
 
 17 
 15
  
  
 
 17 
 14
 3 
    
 18
 4 
   
 
 22
  
    
 33
  
      
  
 9
  
     
 3
  
    
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 866
 
 
 23 
 
 35 
     
 
 4 
 
 29 
 
 
 7 
 
 16 
 13
  
     
 
 30 
 8
 3 
  
 11
  
  
 15
  
  
 
 16 
 
 18
  
    
 10
 15 
  
 19
  
    
 9
 16 
  
 14
  
    
 
 13
  
  
 13
  
  
 
 11 
 9
 16 
  
 
 34 
 
 
 7
  
  
 25
 30 
    
 9
  
   
  
 12
 6 
   
 12
 4 
  
 8
  
  
 
 6 
 
 12
 17 
   
 6
 16 
   
 14
  
   
 10
  
  
 22
  
      
 12
  
  
 12
  
  
 13
  
      
 8
  
  
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 810
   
 
 16 
 
 24 
 
 11 
 
 
 7 
 
 6 
    
 
 
 23 
 21
 22 
   
 4
  
      
 28
  
     
 6
 17 
  
 
 17 
 
 
 38 
 
 3 
 13
  
  
 30
  
      
 7
 17 
  
 16
  
  
 
 16 
 9
  
   
 26
  
    
 
 10
 4 
  
 
 16 
  
 
 4 
 
 30 
 14
  
  
 
 24 
 19
  
    
 
 24 
 12
 6 
  
 
 6 
 17
  
  
 7
  
  
 30
  
      
 15
 17 
  
    
 8
  
  
 29
  
     
    
 11
  
  
 16
  
     
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9