idnr: 61
        
 
 3 
 
 31 
   
    
 
 10 
 
 31 
 
 17
 11 
  
 
 4 
  
   
 16
 69 
  
 21
 45 
    
 
 81 
 
  
 49
  
     
 
 3 
 17
  
  
 
 6 
  
 14
 81 
  
 18
  
   
 
 30 
 18
  
  
 
 29
  
   
 36
  
    
 16
 69 
  
 
 29
 7 
  
 
 31 
   
 41
  
    
 46
  
    
 
 30 
 
 11 
 
 45 
 
 31
 11 
   
 19
  
  
 47
  
    
 32
  
    
 16
  
  
 
 30 
 31
  
   
 15
 30 
    
 
 25
  
  
 
 31 
 48
 4 
       
  
 35
  
    
 19
  
     
   
 19
  
         
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-16
idnr: 47
        
 
 3 
 
 45 
   
 
 
 7 
 
 11 
 
 57 
 
 30 
 
 31 
 
 18
 7 
  
 
 31 
  
 46
  
     
 34
 16 
      
 55
  
       
 29
 31 
    
 25
  
    
 23
 31 
   
 
 3 
 
 31 
  
 
 15
  
  
 21
  
  
 32
 16 
     
   
 
 4 
 23
 31 
   
 17
 31 
    
  
 19
  
  
 18
 31 
    
 
 11 
 
 57 
 
  
 32
  
   
 18
 45 
  
 21
  
  
 
 44 
   
 
 4 
 33
 45 
   
 
 30 
 28
 3 
   
  
 19
  
  
 64
 3 
       
  
 33
  
    
 50
  
     
   
 16
  
         
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-16
idnr: 40
   
 
 4 
 
 3 
 
 57 
       
 
 
 44 
 20
 45 
    
 
 15 
 
 30 
    
 46
  
     
 18
 3 
  
 
 31 
   
 28
  
   
 48
 45 
     
 
 4 
  
 30
  
  
 35
 4 
    
 16
 4 
  
 
 45 
 
 6 
 
 
 44 
 19
 6 
   
 7
  
  
 20
  
   
 32
  
    
 
 30 
 4
 69 
  
 
 6 
 18
 31 
  
 17
  
  
 
 31 
 30
  
   
 35
  
    
 31
  
   
 25
 4 
  
 
 3 
 16
 58 
  
 
 44 
 
 7 
  
 19
  
  
 34
 4 
    
 16
  
  
   
 33
  
     
 
 31 
 17
 4 
  
    
 17
  
  
 49
  
     
       
 32
  
     
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-16
idnr: 19
   
 
 29 
 
 7 
 
 4 
 
 
 30 
 
 4 
 
 6 
   
  
 13
  
   
 21
  
      
  
 10
  
   
 18
  
   
 
 4 
  
 
 
 30 
 6
 4 
  
 
 70 
 
 31 
 
 3 
 4
  
  
 
 44 
 
 17
  
   
 31
  
   
 
 16 
 16
  
  
 
 3 
 20
  
   
 35
 3 
    
 
 31 
 14
 90 
  
 
 
 30 
 22
 45 
    
 49
  
     
 46
  
     
 
 31 
 33
 30 
   
 
 4 
 
 30 
 30
  
  
 
 3 
 49
  
    
 24
  
   
 
 18
  
  
 
 45 
 32
  
   
 32
 45 
   
  
 16
  
  
 
 3 
 
 4 
 
 29
 4 
    
   
 18
  
   
 33
  
     
   
 19
  
   
 28
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-16