idnr: 1
    
 
 44 
 
 31 
 
 3 
 
 
 70 
 
 3 
   
   
 33
 7 
   
 14
 58 
     
  
 65
  
       
 
 31 
 
 29 
 
 7 
  
 17
 90 
   
 28
 4 
  
 19
  
   
 
 14
 31 
   
 28
  
   
 26
 3 
   
 29
  
  
 
 30 
 
 36
  
    
 7
 31 
  
 41
  
   
 
 4 
   
 25
  
   
 
 4 
 
 31
 6 
   
 
 15 
 
 57 
 
 30 
 
 18
  
   
 10
  
  
 31
 3 
      
 7
 44 
  
 18
  
   
 32
  
    
 16
 6 
   
 21
  
   
 21
 31 
  
 
 31 
 17
 3 
    
   
 64
  
         
   
 18
  
  
 20
  
      
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-16
idnr: 16
     
 
 3 
 
 31 
 
 4 
 
 
 29 
 
 4 
  
   
 
 31 
 18
 6 
   
 3
  
    
 
 
 6 
 37
 45 
     
 8
 4 
  
 
 45 
 
 30 
 33
  
    
 
 6 
 
 9
  
  
 30
  
  
 19
  
  
 5
  
  
 
 45 
 7
  
  
 31
 3 
  
 16
  
   
 19
 90 
  
 
 6 
 19
  
    
   
 35
 3 
    
 7
 44 
    
  
 15
 44 
  
 30
  
     
 
 45 
 
 7 
 
 28
 4 
   
 
 4 
 17
  
  
 
 45 
 17
  
  
 19
  
  
 13
  
   
 31
  
  
 18
 30 
  
 14
  
  
 12
 30 
  
 
 31 
 
 3 
 46
 4 
    
  
 31
  
  
 48
  
       
  
 27
  
  
 20
  
       
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-16
idnr: 42
         
 
 30 
 
 3 
  
       
 
 30 
 16
 6 
  
 
 31 
 
 4 
   
 
 7 
 
 30 
 
 4 
 51
  
      
  
 18
  
   
 17
 31 
  
 
 10 
 17
  
  
  
 36
 44 
    
 4
 4 
  
 
 30 
  
 
 18
 30 
  
 
 10 
 17
 3 
  
 17
 31 
  
 
 7 
 
 30 
 31
  
  
 5
 30 
  
 54
 4 
      
 49
  
      
 20
 4 
  
 18
 45 
  
  
 17
  
  
 4
 44 
  
 
 30 
 17
 4 
   
 
 
 3 
 
 31 
 18
  
  
 33
 30 
      
 18
  
  
 
 3 
 31
 30 
  
 31
  
     
 61
  
            
  
 15
  
          
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-16
idnr: 30
   
 
 31 
 
 4 
 
 
 6 
 
 4 
 
 80 
  
 
 44 
 
 3 
  
 16
  
  
 16
 7 
    
 18
 30 
  
  
 41
  
      
 28
 4 
   
 
 
 30 
 
 4 
 
 4
 11 
  
 47
 45 
     
 17
  
  
 5
 3 
  
 27
  
      
 20
  
     
 30
  
  
 
 10 
   
  
 7
  
  
 
 80 
 30
 7 
   
 
 31 
  
   
 15
  
    
 17
  
  
 
 30 
 
 4 
    
 15
 4 
   
 34
 6 
    
  
 
 6 
 23
 30 
   
 7
 44 
  
 19
  
  
 
 34
 3 
    
 15
 4 
  
 
 31 
 
 3 
  
 17
  
   
 47
  
        
 4
  
   
 29
  
   
 17
  
    
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-16