idnr: 64
  
 
 73 
 
 3 
 
 89 
 
 
 38 
 
 7 
     
 
 37
 6 
   
 20
 15 
  
 
 39 
    
 84
  
        
 
 38 
 
 
 56 
 
 3 
 20
  
  
 17
  
  
 42
  
   
 21
 3 
  
 21
  
  
 22
  
  
 
 57 
 
 42
  
    
   
 43
  
   
 
 7 
 
 19
  
   
    
 23
  
   
 
 89 
    
  
 
 7 
 
 39 
 
 38
  
   
 
 16 
   
 
 22
 4 
  
 
 39 
 
 30
  
    
 
 11 
 
 56 
 44
  
    
 
 4 
 
 57 
 16
  
  
 21
  
  
 4
  
  
 38
  
   
 22
 4 
  
 20
 38 
  
    
 85
  
        
     
 23
  
  
 24
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-20
idnr: 49
 
 
 7 
 
 11 
 
 38 
 
 
 74 
 
 4 
 
 
 39 
 
 10 
   
 23
  
   
 19
 38 
  
 23
  
     
 65
  
      
 22
  
  
 
 38 
  
 7
  
  
 37
 56 
  
 
 15 
 
 23
 39 
  
 
 11 
 
 
 20
  
  
 23
 4 
  
 41
 90 
    
 
 56 
 
 
 7 
 23
 73 
  
 40
  
    
 25
  
  
 36
  
    
 23
  
   
 
 38 
 18
 7 
  
 19
  
    
 18
 4 
  
 46
  
    
 24
  
  
 
 3 
 21
 10 
   
 20
 11 
  
 
 74 
 
 
 27
  
    
 21
  
  
 19
 39 
  
 
 6 
  
 5
  
  
 
 39 
 
 25
 4 
  
 22
 38 
  
   
 20
  
  
 63
  
      
   
 22
  
  
 5
  
  
 38
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-20
idnr: 45
  
 
 105 
 
 38 
  
 
 39 
 
 74 
     
 
 39
  
  
 
 7 
 36
  
     
 
 11 
 
 56 
 
 34
 57 
   
 39
 57 
  
 
 7 
 
 24
  
  
 36
  
  
 23
  
  
 24
 39 
   
 18
 10 
  
 34
  
  
 60
  
     
 25
 57 
   
 38
  
  
 
 11 
 38
 7 
  
 29
  
     
 
 23
  
      
 21
  
  
 
 104 
 
  
 4
 10 
  
 
 6 
 
 
 4 
 38
 56 
   
 
 56 
 
 12
 56 
    
 20
 74 
  
 
 6 
 39
  
  
 22
  
   
 45
  
     
 37
  
  
 21
  
   
 21
  
  
 20
 4 
  
 35
 3 
  
 24
  
    
 23
  
  
 17
  
    
     
 18
  
   
 17
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-20
idnr: 55
 
 
 38 
 
 10 
   
 
 10 
 
 3 
 
 90 
    
 20
  
    
 19
  
       
 23
  
  
 
 6 
 
 23
 74 
   
 
 4 
 
 10 
  
 
 6
  
  
 23
  
  
 23
 38 
   
 
 4 
 
 
 4
  
  
 65
 7 
        
  
 22
  
   
 38
  
  
 4
 6 
   
   
 19
 74 
    
 4
 73 
    
  
 20
 3 
  
 
 16 
 
 39 
 22
  
  
 
 57 
  
 
 21
  
  
 21
 4 
  
 41
 11 
   
 
 73 
 
 
 68
  
       
 34
  
   
  
 23
  
   
 17
 38 
  
 39
  
  
 
 4 
    
 24
  
     
 21
  
  
    
 28
  
     
 20
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-20