idnr: 1480
 
 
 4 
 
 17 
  
 
 38 
 
 7 
 
 
 4 
 
 24 
     
 12
  
  
 
 4 
 11
  
  
 8
 23 
    
 
 10 
 
 4 
 
 17 
 12
  
   
 25
 17 
     
 
 3 
 15
  
   
 
 
 4 
 25
 3 
     
 11
 16 
  
 13
 17 
   
 4
  
  
 17
 23 
  
 15
 4 
  
 11
 4 
     
 9
  
   
 8
 24 
  
 10
  
  
 10
 17 
    
  
 22
  
     
 11
  
  
 
 7 
   
  
 17
  
  
 
 17 
   
 11
  
  
 
 6 
  
   
 17
  
  
 
 17 
  
 
 17 
 3
 22 
    
   
 
 29 
 17
 16 
  
 
 4 
 18
  
    
 
 16 
 
 4 
  
 15
  
  
 12
 17 
  
 11
 6 
  
 11
 16 
   
 
 
 17 
 24
 4 
   
 4
 7 
  
 14
 23 
  
 10
 4 
  
 20
  
   
 13
  
  
 21
 16 
     
 
 17 
 
 16 
 15
  
    
 25
  
     
 17
  
   
     
 8
  
  
 13
  
   
 17
  
  
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 3123
   
 
 4 
 
 16 
    
 
 16 
 
 16 
    
 
 
 24 
 8
 21 
  
 
 7 
 
 
 3 
 10
 23 
  
 
 16 
   
 24
  
     
 27
 24 
     
 
 4 
  
 13
  
   
 19
  
    
 14
 34 
   
 
 4 
 
 17 
 10
  
  
 
 16 
 10
 3 
  
 19
 16 
   
 13
  
   
 
 11
 4 
   
 15
 4 
  
 12
 4 
   
 11
  
  
 21
  
     
 16
 34 
        
 8
  
   
 9
  
  
 8
 4 
  
 
 17 
  
 
 38 
 
 4 
     
 10
  
  
 14
 16 
  
 
 17 
 10
 3 
  
 
 
 4 
 
 17 
  
 14
 34 
   
 29
 6 
     
 9
  
  
 
 3 
 14
  
  
 9
 24 
  
 16
 6 
   
 
 7 
 13
  
   
 20
 3 
   
 4
 4 
   
 6
  
  
  
 12
  
   
 14
 4 
    
 
 16 
 5
 3 
  
   
 22
  
     
 23
  
     
    
 7
  
     
 11
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 4288
   
 
 10 
 
 17 
 
 
 11 
 
 3 
 
 
 24 
 
 3 
    
  
 11
  
  
 3
  
  
 9
 17 
  
 
 38 
 
 
 17 
 
 4 
  
 9
 3 
  
 30
 24 
      
 12
 16 
  
 
 4
  
  
 11
 4 
  
 16
  
  
 25
 23 
    
 
 20
  
      
 
 15 
 23
 3 
     
   
 10
  
   
 15
 34 
    
 
 3 
 
 24 
 
 
 
 3 
 
 7 
   
 33
  
       
 
 4 
 6
  
  
 
 16 
 
 39 
 
 7
  
   
 19
  
    
 20
  
    
 
 6 
 13
 17 
     
 10
  
  
 
 34
  
        
 
 23 
 
 3 
   
   
 23
 17 
     
 9
 10 
  
 
 30 
 
 3 
 
 
 
 3 
 17
 16 
   
 
 6 
 
 16 
 19
  
      
 24
  
    
 12
 4 
  
 10
 17 
  
 10
 17 
   
 8
  
  
 32
  
      
 17
  
    
    
 3
  
  
 11
  
  
 15
  
    
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1307
     
 
 11 
 
 3 
      
 
 23 
 
 3 
   
 
 29 
 4
 16 
   
 
 23 
 
 7 
  
 10
  
  
  
 23
 4 
    
 10
  
   
 
 16 
 7
 16 
  
 
 18
  
    
 
 16 
 12
  
  
 18
 16 
    
 
 8
  
  
 8
 4 
  
 25
 17 
       
 
 
 17 
 12
 16 
  
 17
 7 
  
 
 17 
 15
  
  
 
 6 
  
 17
  
  
 5
 23 
  
 17
 16 
  
 
 17 
 7
 23 
    
 24
  
   
 10
 15 
  
 27
 17 
     
 
 4 
 
 17 
  
 28
  
     
 17
 4 
  
 12
 4 
   
  
 13
  
  
 
 3 
 12
  
  
 10
 17 
  
 11
 30 
  
   
 3
 16 
  
 
 7 
 9
 23 
  
 10
 30 
  
 
 3 
 
  
 23
 23 
     
 15
  
  
 7
 4 
   
 
 18
 17 
   
 7
  
   
 22
 3 
     
 14
  
    
 13
  
  
 18
  
      
 17
  
       
 10
  
      
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9