idnr: 4296
   
 
 34 
 
 3 
   
 
 23 
 
 11 
     
 
 
 16 
 11
 24 
    
 10
 23 
    
 
 16 
 
 39 
 
 20
  
     
 20
  
    
 16
 30 
   
 22
  
   
 
 3 
 
 23 
 18
 10 
   
 24
 16 
   
 
 16 
 
 36
  
      
 19
  
   
 16
  
  
  
 18
  
      
 15
  
  
 13
 3 
  
    
 10
  
  
 
 16 
 
 4 
 
 15
  
    
  
 
 38 
 
 4 
 
 14
  
   
 
 11 
 
 5
  
   
 
 8
  
  
 
 29 
 
 11
  
   
 
 24 
    
 
 16
 3 
   
 
 4 
  
 12
  
  
 
 4 
 
 35 
  
 5
  
  
 8
  
  
 
 11 
 
 21
 23 
    
 
 7 
 
 7
  
  
 12
 3 
   
 30
 24 
      
 
 17 
 
 19
  
   
 20
  
     
 16
 4 
   
 
 8
  
   
 14
  
    
 22
  
    
     
 14
  
    
 6
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 3376
    
 
 3 
 
 4 
       
 
 30 
 
 24 
   
 4
 16 
  
 
 16 
 
 17 
    
 16
  
  
 
 
 24 
 27
 23 
      
 
 10 
 
 17 
 
 17
 7 
  
 23
  
   
 
 28 
 16
 4 
  
 12
  
  
 17
  
   
 17
  
  
 10
 3 
  
 
 17 
 
 10
 34 
  
 9
 29 
   
 30
  
      
 10
 15 
  
 3
 23 
    
  
 7
  
  
 28
 23 
         
   
 8
  
  
 11
  
  
 15
  
     
   
 14
  
  
 9
 11 
  
 10
 4 
  
 
 17 
  
   
 27
 7 
      
 12
 3 
  
 
 6 
 
 23 
  
 3
 11 
  
 7
 3 
  
 28
  
      
 
 7
 24 
  
 3
  
   
 
 3 
 10
 16 
  
 7
 17 
  
 12
  
   
 4
  
  
 11
  
  
 
 4 
 20
 17 
   
 12
  
      
 28
  
       
 9
  
        
 10
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 2381
      
 
 16 
 
 23 
     
 
 34 
 
 3 
     
 17
  
   
 
 10 
 
 4 
 
 10
 16 
  
   
 
 4 
 
 29 
 13
  
  
 7
 30 
  
 18
  
   
 
 
 24 
 5
 6 
   
 18
  
    
 11
  
  
 
 4 
 20
  
    
 
 23 
 
 10
  
  
 
 4 
 
 7
 23 
  
 9
  
  
 13
  
  
 
 16 
 13
 3 
   
 20
 29 
   
 10
  
  
 28
  
     
 15
  
     
   
 18
 7 
    
 
 16 
 
 4 
 12
 23 
    
  
 6
  
  
 
 3 
 
 20
 29 
     
 
 24 
 
 6 
 
 
 3 
 12
 35 
   
 29
 29 
     
 10
  
  
 10
  
   
 16
  
    
 14
  
  
 12
 16 
  
 6
  
  
 
 16 
 
 14
 3 
  
 
 24 
 
 19
  
    
 
 13
 4 
  
 25
  
    
 
 17 
 10
  
    
 18
  
   
 7
  
  
 17
  
       
 12
  
      
 16
  
       
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 2542
       
 
 16 
 
 3 
   
 
 44 
 
 3 
 
      
 8
 4 
    
 5
 17 
   
  
 
 35 
 
 17 
 
 14
 10 
    
 19
  
    
 
 14
  
  
 4
 42 
    
 
 16 
 11
 3 
  
 
 16 
 
 
 24
 3 
      
 4
  
  
 14
 42 
   
 7
  
  
 5
  
    
 27
 23 
      
 10
  
  
 9
 40 
  
 
 16 
 15
 23 
  
 9
  
    
 
 21
  
   
 19
  
    
 7
  
  
 
 34 
 
  
 15
  
  
 25
  
    
 19
 11 
   
 
 17 
  
 9
 17 
  
 10
 16 
   
 8
  
  
 12
  
  
 
 29
  
       
 10
  
  
 16
 4 
  
 
 13
  
  
 12
 4 
    
 21
 17 
     
  
 8
 4 
    
 
 4 
 9
 17 
  
 12
  
   
 
 10
  
    
 20
  
        
 
 4
  
    
 10
  
        
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9