idnr: 197
 
 
 29 
 
 11 
   
 
 7 
 
 16 
 
 
 6 
 
 24 
 
 3 
   
 
 4 
 
 3 
 
 17 
            
 7
  
    
 11
 17 
  
 12
 4 
     
 12
  
   
 
 4 
 
 16 
 
 
 23 
 
 16 
 
 
 39 
 
 17 
  
 
 7 
 
 4 
 12
  
   
 34
 23 
        
 
 3 
 22
 16 
     
 15
 6 
  
 17
  
   
 7
  
  
 10
  
  
 16
 29 
   
 10
  
   
 
 42 
 10
 17 
   
 
 16 
 28
 17 
     
 14
 3 
   
 3
 17 
  
 25
  
    
 
 4 
   
 
 16 
 26
 17 
    
 16
  
  
 
 10 
 10
 42 
  
 10
  
   
 10
 11 
   
  
 20
 20 
   
 
 40 
 
 27
 4 
    
 
 16 
 
 3 
 26
 21 
      
 8
  
  
 10
 3 
  
 
 30 
 
 17 
 
 16
  
  
 10
 10 
  
 26
 17 
    
 15
 10 
    
 12
  
     
 10
 16 
   
 17
  
  
 
 16
 17 
   
 13
 4 
    
 27
  
     
 
 16 
 6
 4 
    
 17
 4 
    
 14
 11 
  
 11
  
  
 18
  
      
 7
  
   
 26
  
     
 
 4 
 11
 16 
   
 10
 17 
    
 10
  
  
 10
 16 
   
 
 3 
  
 11
 23 
  
 
 3 
 10
 17 
   
 19
 17 
    
 11
  
  
 14
 24 
   
  
 12
 6 
  
 8
  
   
 27
 7 
      
 
 3 
 25
 16 
      
 18
  
   
 
 13 
 
 10 
 
 9
 3 
   
 4
 17 
  
 13
 17 
  
 
 16 
 9
 4 
  
 22
  
    
 
 23 
 
 7 
 
 17 
 
 
 24 
 18
 4 
    
 4
  
   
 9
  
  
 26
  
     
 
 3 
 
 4 
 9
 17 
   
 18
 3 
   
 18
 4 
   
 7
  
  
 3
  
   
 17
  
  
 10
  
  
 22
  
       
 33
  
        
 6
  
  
            
 12
  
     
 12
  
   
 8
  
    
 3
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1001
    
 
 28 
 
 17 
 
 4 
 
 16 
  
 
 4 
 
 17 
 
 7 
 
 42 
      
 
 17 
 
 35 
    
 
 17 
 
 40 
  
   
 26
 3 
    
 
 4 
 24
  
        
 
 4 
 13
 17 
    
 
 3 
 10
 4 
  
 
 22 
 
 
 
 17 
 30
 7 
      
 16
 7 
       
 26
 16 
    
 
 16 
 26
  
      
 19
  
    
 
 3 
 
 3
  
  
 
 4 
 4
 20 
  
 
 3 
 
 17
 24 
   
 16
  
  
 3
 3 
  
 14
 3 
   
 10
  
  
 10
 4 
  
 
 4 
 
 12
  
   
 10
  
  
 16
 4 
  
 
 34 
 
 24 
 19
 3 
   
 
 3 
 18
  
    
 
 4
  
  
 5
 6 
  
 
 4 
 13
 23 
   
 19
 15 
    
 25
  
    
 3
  
  
 6
 24 
  
 
 6 
 
 23 
 
 
 6 
 3
 23 
  
 12
 7 
   
 
 4 
 11
  
   
 11
  
  
 13
  
   
 
 16 
 
 22 
 9
  
  
 18
 6 
   
 9
  
  
 4
 29 
  
 13
  
    
 6
 7 
     
 15
 41 
  
 16
  
  
 
 16 
 27
  
     
 16
  
     
 
 17 
 7
  
  
 6
 3 
   
 
 24 
 
 3 
 15
  
  
 
 7 
 24
  
   
 10
 17 
  
 7
 16 
  
 12
  
   
 10
 4 
  
 
 17 
 
 6
 35 
   
 11
  
  
 15
 16 
   
 
 17 
 22
 7 
   
 8
 4 
  
 
 6 
 
  
 6
 7 
  
 17
  
  
 19
 17 
    
 19
 17 
    
 11
  
    
 12
  
  
 10
 30 
  
 
 3 
 
 15
  
   
 
 16 
 24
 4 
    
 
 17 
 17
 4 
  
 12
  
  
 14
 7 
   
 
 3 
 
 10
  
  
 3
 17 
  
 
 5
  
  
 10
 16 
  
 14
  
  
 20
 3 
     
 11
  
  
 
 16 
 5
 17 
  
 
 16 
 
 3 
 21
 4 
    
 
 22
  
      
 17
  
       
 26
  
    
 29
  
        
  
 15
  
     
 9
  
       
 24
  
     
 18
  
       
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1117
    
 
 24 
 
 38 
 
 3 
 
 16 
 
 
 39 
 
 7 
    
 
 16 
 
 4 
      
 
 23 
 
 10 
 
 4 
    
   
 25
  
    
 8
 6 
  
 
 7 
 
 
 16 
 10
 24 
   
 
 3 
 
 16 
 
 16 
 
 16
  
   
 
 17 
   
 
 
 3 
 
 16 
 36
  
        
 25
  
    
 10
  
    
 18
 16 
    
 
 16 
  
 9
  
  
 16
 3 
  
 
 6 
 12
  
    
 16
 4 
  
 
 44 
 
 17
  
   
 18
 16 
   
 16
 16 
  
 
 10 
 
 16 
 12
  
   
 7
 23 
  
 10
  
  
 3
 3 
  
 14
 3 
  
 
 17 
  
 17
  
   
 11
  
  
 17
 16 
   
  
 19
  
     
 5
 11 
  
 5
  
  
 14
 17 
   
 
 4 
 10
 17 
  
 
 11 
 
 18 
 16
 16 
  
 11
 7 
  
   
 14
 24 
   
 16
 23 
    
 20
  
    
 13
  
   
 22
  
   
 12
  
    
  
 15
 19 
   
 12
 17 
    
 
 3 
 
 4 
 13
  
  
 
 4 
 12
  
   
 19
  
    
 7
 23 
   
 
 11
  
  
 
 16 
 18
  
    
 3
 35 
   
 4
 3 
  
 
 4 
  
 
 3 
 3
 22 
  
 
 10 
 8
 37 
    
 
 18
 4 
   
 16
 4 
   
 11
 16 
   
 15
  
    
 
 16 
 7
  
   
 16
  
   
 
 16 
  
 10
  
  
 8
 16 
  
 
 14 
 
 14
 4 
    
 8
  
  
 10
 7 
  
 3
 7 
  
 
 7 
 24
  
    
 
 4 
 
 3 
 17
  
   
 4
 16 
  
 19
 24 
   
 
 16 
 
 3 
 
 12
  
  
 11
 17 
  
 4
 24 
  
 16
  
  
 13
 10 
   
  
 16
  
  
 12
 3 
   
 19
  
    
 
 17 
 10
 16 
  
 19
  
    
 
 4 
 5
 16 
  
 3
  
  
   
 20
  
     
 14
  
   
 26
  
    
 42
  
           
    
 18
  
        
 17
  
     
 8
  
  
 19
  
       
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1016
          
 
 16 
 
 15 
      
 
 4 
 
 24 
  
 
 3 
 
 16 
 
 
 28 
 
 17 
 
 3 
  
  
 
 16 
 
 11 
   
 
 4 
 
 17 
 9
  
     
 
 16 
 
 7 
 9
  
   
 11
 7 
  
 16
 11 
     
 
 14
  
   
 
 16 
 11
 22 
  
 10
  
  
 
 3 
 
 17 
 9
 24 
  
 10
  
  
 34
 16 
         
 
 8
  
  
 21
 4 
     
 32
  
      
 
 3 
 18
  
    
 6
 40 
    
 
 3 
 
 16 
  
 15
 7 
    
 
 41 
 
 16 
 
 22
 16 
    
 5
 3 
  
 
 16 
 10
  
  
 15
 3 
    
 9
 16 
  
 
 6
 3 
   
 16
  
   
 7
 4 
  
 
 4 
 10
 24 
  
 11
 4 
  
 
 4 
 
 35 
 9
  
   
 
 17 
 17
 3 
   
 5
  
    
 21
  
     
 10
  
  
 3
  
  
 18
 9 
   
 11
  
  
 19
 37 
     
 3
  
   
 
 16 
 12
 4 
  
 7
  
  
 11
 4 
  
 
 4 
 7
  
  
 6
 4 
  
 
 4 
 25
  
     
 
 7 
 
 17 
   
 22
 3 
    
 
 16 
 4
  
  
 10
 3 
  
 
 4 
 5
  
  
 9
  
  
 14
 3 
    
 9
  
  
 
 
 3 
 14
 17 
   
 16
 11 
  
 6
  
   
 4
 17 
  
 4
 23 
  
 22
 16 
      
 
 17 
 11
 11 
  
 12
  
    
 14
 30 
   
 
 8 
 
 16 
 11
  
  
 9
 23 
  
 
 17 
 13
 3 
  
 13
  
   
 14
 3 
    
 9
  
   
 14
  
   
 8
  
  
 
 23 
 17
  
  
 21
 3 
      
 
 17 
 15
 3 
    
 
 3 
 
   
 
 4 
 13
 17 
  
 
 3 
 18
 17 
   
 
 4 
 30
  
      
 
 4 
 18
  
    
 4
  
   
  
 34
  
       
 9
  
  
 8
  
    
 3
  
  
 9
  
    
 7
  
   
  
 15
  
   
 11
  
   
 12
  
       
 4
  
           
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9