idnr: 12
   
 
 17 
 
 7 
 
 18 
 
 
 17 
 
 10 
    
 
 4 
 
 24 
     
 
 3 
 
 4 
 
 29 
  
 
 17 
 
 3 
 
 16 
  
  
 15
  
   
 13
 21 
     
 8
 4 
      
 9
 16 
    
 18
 3 
     
  
 27
  
      
 
 17 
 
 13
 24 
   
 
 6 
 
 
 16 
 19
 3 
    
 20
 17 
      
   
 6
  
   
 9
 24 
  
 12
 6 
  
 10
  
  
 17
 29 
   
 
 3 
 16
 23 
   
 
 16 
 
 3 
   
    
 36
  
        
 
 15 
 17
 16 
    
 24
  
    
 10
 4 
  
 
 16 
  
 
 
 7 
 
 30 
 
 4 
 20
 17 
    
 8
 16 
  
 20
 23 
    
 
 16 
 
 10
  
  
 
 6 
 21
 17 
    
 
 28 
 
 24
  
    
 16
  
  
 9
 7 
  
 19
  
   
 15
 3 
  
 
 23 
 
 20
  
     
 13
  
  
 
 22 
 19
  
      
 10
 16 
   
 12
  
  
 17
 30 
      
 10
 3 
    
 
 3 
 15
 4 
  
 7
  
  
 
 17 
  
 11
 4 
  
 
 7 
 
 24
  
    
 10
 16 
   
 5
 24 
  
 
 6 
 
 35 
 16
  
    
 
 17
  
  
 
 4 
 14
 17 
    
 
 3 
 
 8
  
  
 21
 6 
   
 8
 6 
  
 9
  
  
 20
 34 
    
  
 21
  
    
 
 4 
 5
 29 
   
 
 17 
 18
 3 
    
 9
  
  
 
 4 
 14
 30 
       
   
 11
  
  
 13
 4 
    
 18
 16 
    
 
 6 
 
 33
 4 
       
 
 7 
   
   
 
 16 
 
 4 
 13
 17 
   
 
 4 
 17
 16 
   
 4
  
  
 3
 3 
  
 9
  
  
 19
 3 
   
 
 3 
  
  
 21
  
    
 27
  
       
 6
  
     
 28
  
        
  
 17
  
    
 15
  
       
 5
  
     
 10
  
  
 12
  
     
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 687
 
 
 4 
 
 17 
  
 
 17 
 
 7 
    
 
 29 
 
 3 
  
 
 16 
 
 6 
  
 
 4 
 
 3 
 
 17 
  
 
 27 
 
 3 
 
 
 23 
 
 3 
 
 17 
 10
  
  
 
 4 
 11
  
   
 
 15 
 
 17 
 6
  
   
 8
  
   
 11
  
   
 
 3 
 7
  
  
 16
 4 
   
 12
  
   
 12
 3 
  
 14
 16 
  
 10
 3 
   
 11
  
  
 
 17 
 15
 3 
    
 28
 11 
      
 
 
 16 
 4
 3 
  
 30
 17 
      
 
 7 
 
 23 
 
 13
  
   
 
 17 
 
 28 
 8
  
   
 10
  
    
 10
  
  
 11
 7 
  
 13
 10 
  
 20
 35 
     
 
 39 
 22
 16 
     
 16
  
  
 
 24 
    
 10
  
   
 10
 20 
  
 10
 3 
   
 11
 6 
  
 13
 3 
   
 9
  
  
 
 34 
 13
  
   
 
 10 
   
  
 13
  
  
 12
  
    
 25
 16 
        
 11
 7 
    
 8
 11 
     
  
 10
  
  
 3
 22 
  
 16
  
    
 10
  
  
 
 3 
 
 15
  
    
 13
 17 
   
 
 6 
  
   
 11
  
    
 9
  
     
 9
 16 
  
 
 24 
 21
 6 
   
 10
 34 
  
 6
  
    
   
 10
  
  
 
 15 
 
 23 
 11
  
  
 
 17 
 
 28
  
      
 24
  
    
 3
 17 
  
 
 17 
 
 4 
    
 20
  
    
 10
  
  
 
 3 
 15
 4 
  
 10
  
  
 
 11 
 16
 4 
  
 11
 3 
  
 13
 4 
   
   
 
 7 
 
 16 
 12
  
  
 
 3 
 14
  
    
 
 24 
 
 13
  
    
 10
 16 
  
 12
 23 
  
 11
 16 
  
 
 
 3 
 10
 16 
  
 9
 4 
   
 
 4 
 
 3 
 12
 17 
   
 
 3 
  
 32
 4 
      
 10
 17 
  
 
 4 
 
 3 
 26
  
      
 15
  
     
 11
  
   
 3
  
  
 16
  
  
 17
  
  
 10
  
   
 10
  
   
 5
  
   
 11
  
    
 8
  
   
 4
  
     
 15
  
   
 4
  
  
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 590
   
 
 3 
 
 16 
  
 
 8 
 
 4 
 
 
 38 
 
 3 
 
 
 4 
 
 39 
   
 
 10 
 
 16 
      
 
 4 
 
 17 
  
 
 
 3 
 11
 32 
   
 4
 23 
  
 3
 16 
  
 6
  
  
 
 6 
 
 11
 16 
       
 12
  
  
 
 12 
 
 18
  
    
 23
 38 
      
 9
  
   
 17
  
   
 
 24 
 
 17 
   
 14
  
   
 
 23 
 6
  
  
 
 3 
 20
  
   
 10
  
  
 
 17 
 
 12
 23 
  
 12
  
  
 16
 4 
  
 
 4 
    
 7
 4 
  
 
 9
 23 
  
 16
 16 
    
 13
 3 
  
 15
  
    
 23
  
     
 
 10 
 
 17 
 
 16
 23 
   
 28
  
     
 
 4 
 
 19
  
   
 17
 17 
  
 
 29 
 
 17 
 
 3 
 11
  
  
 11
  
   
 20
 41 
    
 7
  
  
 17
  
   
 
 29 
 9
 16 
  
 36
 4 
       
 
 17 
 
 37 
 
 20
 17 
       
 11
  
   
 18
 7 
    
 17
  
   
 
 4 
 19
 17 
   
 15
 3 
  
 12
  
  
 12
 3 
   
 
 38 
 
 7 
   
 5
  
  
 16
 3 
  
 7
  
  
 18
  
   
 
 27 
 18
 24 
   
 17
 16 
    
 
 16 
 11
  
  
 
 
 24 
 
 16 
 16
 3 
    
 
 17 
 
 
 23 
 
 3 
 31
  
      
 16
 4 
   
 16
  
   
 7
 16 
  
 16
  
    
 19
  
   
 8
 3 
  
 
 11 
  
 9
 6 
  
 11
  
     
 26
 23 
     
 12
  
      
 25
  
     
 
 17 
 16
  
   
 6
  
  
 
 16 
 
 17
 7 
  
 15
  
  
 
 4 
 10
  
  
 
 16 
 
 3 
   
 10
  
  
 9
 3 
  
 11
  
  
 
 17 
 
 11
 17 
  
 18
 4 
   
 
 4 
 9
 16 
  
 
 17
  
        
 12
  
   
 11
  
   
 31
  
      
 20
  
    
  
 11
  
       
 5
  
    
 16
  
  
 11
  
  
 4
  
   
 12
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 815
    
 
 4 
 
 17 
   
 
 25 
 
 16 
 
 17 
         
 
 4 
 
 29 
  
 
 16 
 
 17 
   
  
 
 17 
 9
 11 
    
 17
 17 
    
 
 18 
 
 12 
    
 
 15 
 10
 23 
  
 
 17 
 17
 17 
   
 
 23 
 
 3 
 
 21
  
     
 27
  
    
 4
  
     
 43
  
        
 9
 16 
  
 
 12
  
  
 
 24 
  
 14
  
    
 10
 24 
    
 
 3 
 11
 17 
  
 20
  
   
 
 36 
 18
 3 
   
 
 
 17 
 11
 21 
    
 11
 4 
   
 22
 7 
   
 
 22 
 20
  
    
 12
  
  
 22
 11 
     
 25
  
    
 
 39 
 4
  
  
 
 23 
 11
  
  
 3
  
  
 14
 16 
   
 
 23 
 
 15
  
    
 
 6 
 
 34 
 
 16 
 17
  
  
 15
 23 
  
 14
 11 
   
 12
 7 
   
 8
  
   
 11
  
  
 
 23 
 12
  
   
 19
  
   
 
 13
 17 
  
 11
  
   
 12
  
     
 16
 17 
    
 17
 8 
   
 10
  
  
 15
  
   
 18
  
   
 12
  
  
 
 17 
 7
  
  
 
 33 
 
 14
  
    
 18
 23 
   
 
 34 
 8
 3 
  
 10
 6 
  
 
 16 
 17
  
   
 17
 17 
    
 13
  
  
 
 16 
 12
 4 
  
 
 29 
 10
  
  
 15
  
   
 7
  
  
 11
 29 
  
  
 
 6 
 18
 17 
    
 
 30 
 
 20
 22 
   
 11
  
  
 9
 6 
   
 6
 10 
   
 25
  
    
 
 23
 16 
    
 10
 17 
  
 22
  
     
 15
  
    
 9
  
    
 10
  
  
 
 3 
 
 16
  
   
 
 4 
 21
 17 
   
 13
 3 
     
 11
  
   
 
 16 
 8
 3 
    
 
 4 
 11
 17 
   
 12
  
  
 40
  
           
 10
  
  
 19
  
     
 19
  
     
   
 10
  
   
 8
  
          
 15
  
     
 10
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9