idnr: 2384
  
 
 11 
 
 14 
 
 9 
 
 12
  
   
 
 10
 8 
   
 12
  
    
 8
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-5
idnr: 1554
  
 
 12 
 
 14 
 
 
 8
 4 
  
 
 3 
 12
  
    
 10
  
    
 
 3
  
   
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-5
idnr: 381
 
 
 8 
 
 13 
 
 11 
 
 9
  
    
 8
  
   
 
 4 
 
 10
  
   
 
 9
  
   
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-5
idnr: 1653
   
 
 6 
 
 9 
  
 8
 7 
  
 
 7
 4 
   
 8
  
    
 3
  
    
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-5