idnr: 100
 
 
 14 
 
 11 
   
 13
  
  
 
 14 
 
 11 
 
 27
  
    
 
 12 
 
 15
  
    
   
 7
  
  
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 3519
    
 
 23 
 
 17 
  
 
 7 
 17
 4 
  
 
 17
 3 
    
 15
  
     
 5
  
     
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 2071
    
 
 24 
 
 4 
  
 
 6 
 12
 16 
  
 
 18
 3 
    
 19
  
     
 4
  
     
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-9
idnr: 2028
  
 
 6 
 
 11 
  
 
 3
 17 
  
 
 23 
 
 16 
 31
  
     
 29
  
     
  
 10
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9