idnr: 3550
   
 
 21 
 
 23 
  
 
 4 
 
 17 
 
 
 15 
 
 3 
  
 9
  
   
 10
 39 
  
 4
  
  
  
 12
  
  
 18
 23 
   
 7
 38 
  
  
 25
 16 
    
 
 24 
 8
  
   
 
 6
  
  
 21
  
   
 10
  
   
 
 10
  
  
 20
  
   
 9
 7 
   
 
 8
 17 
  
 
 3 
 23
 4 
      
 11
  
  
 9
  
   
 7
  
    
 13
  
  
 4
  
   
 10
  
    
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1571
  
 
 21 
 
 17 
    
 
 29 
 
 17 
  
 
 13
  
  
 
 17 
  
 16
  
    
 
 20
 30 
   
 
 11 
 
 13
 30 
  
 
 39 
 
 30 
 12
  
  
 11
  
  
 15
 16 
  
 13
  
  
 10
  
   
 25
 11 
    
 16
  
  
 15
  
  
 23
  
    
 
 17 
 11
  
  
 7
  
  
 5
 17 
  
 15
  
  
 17
 3 
  
  
 14
  
    
 14
  
    
  
 10
  
     
 10
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 176
    
 
 34 
 
 8 
      
   
 6
 23 
  
 
 9 
 
 
 36 
 
 8 
  
  
 26
  
    
 9
 7 
  
 
 12 
 
 7 
  
 17
  
  
 29
  
      
 
 
 10 
 9
 15 
  
 
 6 
 9
  
  
 8
 22 
  
 15
  
  
 8
 12 
  
 
 15 
 11
  
    
 23
  
      
 8
 4 
    
  
 15
  
  
 23
  
      
      
 12
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 4041
 
 
 4 
 
 17 
  
 
 11 
 
 16 
     
 12
  
  
 
 16 
 8
  
  
 
 4 
    
 16
  
   
 14
 29 
   
 
 30 
 
 16 
 
 17 
 
 4 
  
 21
  
   
 27
  
     
 
 
 3 
 
 16 
 8
 4 
   
 25
 11 
    
 20
  
    
 
 3 
 12
  
  
 
 17 
  
 22
  
     
 16
 17 
   
 
 3 
 
 4 
    
 12
  
   
 13
  
   
     
 13
  
   
 3
  
  
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9