idnr: 2880
   
 
 3 
 
 23 
 
 
 62 
 
 4 
  
 12
 63 
  
 15
 11 
  
 
 30
 4 
      
 13
  
  
 
 11 
 10
  
   
 14
  
   
 15
  
  
 
 3 
 
 11
  
  
 10
  
   
 
 12
 23 
  
 
 23 
 13
 4 
  
 46
  
       
 20
  
  
 13
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-12
idnr: 1800
 
 
 3 
 
 22 
 
 
 36 
 
 4 
  
 12
  
  
 3
 7 
  
 
 11 
 
 29
  
      
 
 32 
 
 
 6 
 4
 42 
  
 14
  
  
 17
  
    
 11
 32 
  
 14
  
  
 29
  
    
 12
  
  
 16
 23 
  
 
 4 
 
 3 
 
 42
  
      
  
 18
  
  
 4
  
  
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-12
idnr: 3772
   
 
 22 
 
 4 
 
 
 33 
 
 32 
 
 
 4 
 13
 3 
  
 21
 33 
  
 48
  
       
 4
  
   
 33
 3 
   
   
 13
 7 
    
 
 
 33 
 6
 32 
   
 
 4 
 
 22 
 25
  
   
 
 22 
 11
 3 
  
 48
  
       
 22
  
  
 13
  
    
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-12
idnr: 757
      
 
 23 
 
 3 
 
 
 22 
 
 4 
 
 23 
 
 12
 7 
  
 24
  
   
 18
 41 
   
 38
  
       
   
 13
 6 
    
  
 13
  
  
 
 23 
 
 3 
 
 4 
 
 
 23 
 25
 4 
     
 16
  
   
 15
  
   
 12
  
       
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-12