idnr: 810
 
 
 39 
 
 7 
   
 
 10 
 
 38 
 22
  
  
 
 22 
 
 23
 104 
  
 30
  
   
 33
  
   
 
 6
  
  
 23
 38 
   
  
 41
 74 
     
 
 55
  
    
 
 57 
 
 
 23
 39 
  
 37
  
  
 
 4 
 39
  
   
 40
  
   
 39
  
    
 21
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-20
idnr: 658
 
 
 39 
 
 3 
     
 20
  
  
 
 90 
 
 4 
 
 
 10 
 
 38 
 41
  
    
 24
 16 
  
  
 47
 10 
     
 
 19
  
  
 4
  
   
 
 24
 39 
  
 5
 3 
   
 41
  
     
 
 4 
 
 38 
 21
  
  
 25
  
    
     
 23
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-20
idnr: 591
    
 
 132 
 
 7 
  
 
 
 39 
 
 56 
 15
  
  
 
 39 
 
 39
  
  
 38
 4 
    
 74
  
       
 
 42
  
   
 
 3 
 
 57 
 
  
 
 4 
 36
 6 
   
 
 38 
 
 63
  
      
 
 23
  
   
 37
  
  
  
 18
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-20
idnr: 138
  
 
 74 
 
 3 
    
 
 18
 56 
  
 
 22 
 
 56 
  
 62
  
       
 38
  
  
 22
  
    
 36
  
  
 21
 7 
  
 
 74 
 
 6 
  
 9
  
  
 19
  
  
  
 6
  
  
 23
 38 
  
  
 44
  
     
    
 38
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-20