idnr: 369146
  
 
 39 
 
 16 
 
 3 
   
 
 13
 29 
   
 
 4 
  
 28
  
     
 
 22 
 
 14
  
   
 3
  
  
 
 30 
 12
  
    
 11
  
  
 15
  
  
 
 17 
 
 8
  
  
 
 17
  
  
 
 3 
 15
 4 
  
  
 25
  
     
   
 6
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 122850
 
 
 23 
 
 10 
  
 
 23 
 
 3 
 
 16 
 7
  
   
 19
  
   
 11
  
  
 
 16 
 14
 11 
   
 29
  
       
 
 17
  
   
 
 4 
 
 10 
 
   
 8
 23 
   
 
 23 
 
 
 4 
 23
 3 
     
 10
  
    
 9
  
  
 11
  
    
 11
  
  
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 500027
 
 
 4 
 
 24 
 
 
 42 
 
 3 
  
 12
  
  
 9
  
    
 9
  
  
 3
 7 
  
 
 17 
 
 3 
 
 13
  
   
 10
 6 
  
 
 
 4 
 21
 17 
     
 20
  
     
 
 23 
 
 9
  
  
 18
 3 
   
 
 4 
  
 3
  
  
 9
  
  
  
 11
  
  
 10
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 158159
  
 
 42 
 
 17 
    
 
 13
 24 
  
 
 4 
 
 
 41 
 
 16 
 25
  
    
 17
 17 
  
 12
  
  
 23
  
    
 15
  
  
 
 3 
 15
  
  
 
 6 
 
 11
 3 
  
 
 17 
 6
  
  
 16
  
    
 7
 4 
  
 9
  
  
 22
  
    
    
 3
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9