idnr: 268386
  
 
 24 
 
 29 
 
 3 
 
 7 
  
 
 18
  
      
 
 19
  
    
 
 3 
 
 17 
 
 16
  
  
 11
 3 
   
 
 
 16 
 10
 3 
  
 10
 11 
  
 10
  
  
 3
 24 
  
 
 23 
 
 17
  
   
 10
 3 
   
  
 23
  
     
  
 19
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 183300
 
 
 4 
 
 21 
     
 4
  
   
 
 16 
 
 17 
  
 8
  
  
 16
 3 
  
 
 22 
 
 24 
 
 36
 24 
      
 14
  
    
 13
 3 
  
 9
  
  
 
 17 
 17
 16 
   
 30
  
      
 
 16 
  
 17
  
  
 9
  
  
     
 10
  
  
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-9
idnr: 72769
  
 
 43 
 
 16 
  
 
 44 
 
 3 
 
 15
  
  
 
 17 
 6
  
  
 
 21
 3 
   
 11
 4 
  
 9
  
  
 15
  
    
 4
  
  
 
 4 
 8
  
  
 
 16 
 
 11
  
  
 
 4 
 15
  
  
 
 13
 3 
   
 11
 17 
  
 3
  
  
 12
  
    
 5
  
   
 15
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 63229
  
 
 6 
 
 16 
 
 43 
   
 
 12
 17 
      
 23
  
    
 
 4 
 
 3 
 
 17 
 11
  
  
 14
  
    
 
 
 4 
 
 3 
 20
 16 
    
 18
  
     
 
 23 
 
 4 
 19
  
    
 10
 3 
  
   
 17
  
    
   
 15
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9