idnr: 586598
 
 
 30 
 
 11 
 
 
 16 
 
 17 
 
 3 
 
 11
  
  
 19
 7 
    
 28
  
       
 14
  
   
 
 4 
   
 15
  
    
 
 6 
 
 11 
 
 30 
   
 13
  
    
  
 
 17 
 
 4 
 13
 3 
   
 
 25
  
      
 
 12
  
   
 9
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 104753
   
 
 4 
 
 24 
 
 
 29 
 
 23 
 
 
 23 
 12
 28 
  
 9
  
  
 17
  
    
 15
 4 
  
 12
  
  
 21
  
    
 15
  
  
 
 3 
 5
  
  
 
 6 
 
 5
 7 
  
 
 24 
 4
  
  
 18
  
    
 6
 16 
  
 7
  
  
 25
  
    
 5
  
  
 15
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 75899
 
 
 7 
 
 6 
 
 17 
 
 
 10 
 
 16 
 
 12
  
   
 9
 21 
   
 27
  
       
 6
  
  
 5
  
    
   
 9
 10 
    
  
 6
  
   
 
 7 
 
 23 
  
 5
 16 
  
 12
 16 
  
 
 28
  
      
 
 13
  
  
 17
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 492685
  
 
 35 
 
 3 
    
 
 10
  
  
 
 17 
   
 
 17
 24 
   
 
 23 
  
 17
  
  
 17
 23 
  
 
 15 
 
 24 
 18
  
   
 19
  
   
 23
  
   
 14
 16 
   
  
 16
  
  
 12
 3 
  
   
 15
  
    
    
 5
  
   
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9