idnr: 324651
   
 
 39 
 
 4 
   
  
 9
  
   
 
 4 
 
 3 
 
 
 4 
 5
 17 
  
 3
 39 
  
 17
  
   
 12
 3 
   
 26
  
     
 
 17 
 
 3 
 
 
 3 
 25
 4 
     
 8
  
   
 15
 17 
   
 4
  
  
 16
  
    
   
 17
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 361809
 
 
 11 
 
 34 
     
 10
  
   
 
 17 
 
 35 
  
 11
  
  
 14
 16 
    
 29
  
     
 
 35 
 
 10
  
   
 13
  
  
 
 11 
 
 12
  
  
 14
 17 
   
  
 28
  
     
  
 11
  
  
 11
  
  
     
 13
  
  
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 445231
   
 
 3 
 
 37 
 
 15 
 
 17 
 
 
 
 17 
 15
 4 
     
 32
  
       
 10
  
  
 13
 15 
    
  
 7
  
     
  
 12
  
   
 
 4 
 
 17 
  
 4
 16 
  
 10
 17 
  
 
 34
  
      
 
 25
  
      
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 376422
 
 
 16 
 
 7 
  
 
 16 
 
 7 
 
 8
  
   
 9
 21 
  
 
 4 
 13
  
  
 17
 4 
    
 
 8
  
   
 5
  
  
  
 5
  
  
 
 4 
  
 
 
 3 
 
 23 
 4
  
  
 
 24 
 
 7
  
  
 16
 4 
   
 
 4 
 14
  
    
 8
  
  
 
 12
  
   
 11
  
  
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9