idnr: 68800
 
 
 16 
 
 23 
 
 
 36 
 
 4 
  
 17
  
  
 4
  
    
 13
  
  
 3
 23 
    
 
 22
  
   
 
 6 
  
  
 18
  
     
  
 12
  
   
 
 23 
 
   
 13
 16 
   
 
 4 
  
 15
  
  
 9
  
  
  
 13
  
  
 12
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 262117
  
 
 22 
 
 17 
 
 23 
   
 
 19
  
      
 
 18
 3 
   
 
 4 
 
 21 
 
 5
  
  
 12
  
    
 8
  
  
 
 16 
 5
  
  
 
 4 
 
 14
  
  
 
 6 
 8
  
  
 
 12
  
   
 5
 16 
  
   
 10
  
    
   
 16
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 518353
  
 
 16 
 
 4 
 
 
 11 
 
 3 
 
 17 
 
 5
 7 
  
 11
  
   
 6
  
   
 14
 30 
   
 4
  
  
 9
  
  
 
 34 
 
 6
  
  
 19
 11 
   
 
 7 
 
 16
  
   
 6
  
  
 
 
 17 
 14
 16 
  
 13
 3 
  
 17
  
   
 10
  
   
 19
  
   
 7
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 85788
   
 
 4 
 
 42 
 
 30 
  
 
 
 23 
 11
 7 
     
 23
  
       
 7
  
  
 17
  
    
 10
  
  
 16
 29 
  
 
 23 
 
 7 
  
 9
  
  
 12
  
  
  
 16
  
  
 10
 17 
  
  
 30
  
     
  
 21
  
     
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9