idnr: 677
          T   I F Q     E   X D
Q     F         K       W      
S     M W         X I E   N    
  X D   E     A M W   Y I     K
V     W   D   Y E       X A K  
    X     N     Y         T G E
  S         G       F K Q     I
    E D         I   W M   Y    
    Y   A K   W         N D    
T     K N S       E         I  
E F A         M     D     Q    
  I S N       F Q   M   G     V
M     G S   Q D T     I   X V  
    F   X W I         V Y     G
      S       G         F     W
I V   X     K E W   Y          
Bokstaver: ADEFGIKMNQSTVWXY
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 398
U S P K   T G                 I
L             X M             D
      X N             S R T   E
  A         L R   X   I P   S  
R T     O D         P   L      
          M       S X     U T  
X             K T   U     P   M
  U A S         G D   M     R K
D E     K   R T         M N U  
S   I     O   N U             G
  O M     A P       I          
      P   E         S T     K X
  K   R L   E   S M         O  
T   O A D             L S      
I             M A             T
P                 U D   G M X R
Bokstaver: ADEGIKLMNOPRSTUX
Vanskelighetsgrad: Vanskelig (0)
idnr: 726
      G     I       O X T B A J
          S           N D U   O
  N       U     D I   S   K    
    W       A T U L G J X      
      W T               J     U
  S G D     U N B X       E    
E B   N D     G       A     W  
    O A B   W             N   T
B   E             W   I K X    
  O     S       L     B E   J W
    J       E X O A     B L I  
K     S               T N      
      U E G T D K N       W    
    N   W   B K     L       O  
X   T B I           W          
D W K O A X       E     L      
Bokstaver: ABDEGIJKLNOSTUWX
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 459
D L T     A     E     V   K    
    R     O       L G   E I   D
I E     K     C   A R         G
C         T         B I   A   M
R     E       L K W   A G      
  G         I R   N   O     D  
        C               W R    
    V M     N     R D G K     O
L     N T I V     E     B C    
    E K               T        
  M     L   E   G D         R  
      R G   O B I       M     K
E   W   D L         V         T
M         E A   D     B     W V
N   O I   G B       K     L    
    L   I     T     E     D B N
Bokstaver: ABCDEGIKLMNORTVW
Vanskelighetsgrad: Vanskelig (0)