idnr: 1677
  N   I P        
          T      
O       E        
T       S     A  
                 
  E     N       I
        A       S
      N          
        T S   I  
Bokstaver: AEINOPRST
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 968
      A       T  
T         O     A
A                
                 
    F I   V O    
                 
                R
R     T         O
  U       F      
Bokstaver: AFGIORTUV
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 649
  I   P          
          G      
M         U      
  U              
    P       E    
              G  
      O         L
      L          
          T   O  
Bokstaver: EGILMOPTU
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 2620
    N         U  
      N     E    
  D       U      
  E       D      
D               N
      U       I  
      V       S  
    S     I      
  I         P    
Bokstaver: ADEINPSUV
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)