idnr: 102
      Y       T  
              I  
      P     T   G
    G         P  
                 
  G         E    
E   Y     G      
  L              
  I       P      
Bokstaver: AEGILPSTY
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 138
              E B
A           U P  
            R    
                 
                 
                 
    N            
  Y E           R
W R              
Bokstaver: ABENPRUWY
Vanskelighetsgrad: Lett (0)
idnr: 14
              J  
      L   B      
A               R
    I            
                 
            T    
I               B
      U   I      
  L              
Bokstaver: ABEIJLRTU
Vanskelighetsgrad: Lett (0)
idnr: 129
        E   U   R
              P  
      C          
  B              
                 
              B  
          N      
  R              
P   I   C        
Bokstaver: ABCEINPRU
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)