idnr: 102
      Y       T  
              I  
      P     T   G
    G         P  
                 
  G         E    
E   Y     G      
  L              
  I       P      
Bokstaver: AEGILPSTY
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 13
  N     L        
R     A          
Y       I L   W A
                 
                 
                 
I R   N Y       W
          R     Y
        A     N  
Bokstaver: AEILMNRWY
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 27
        Q        
          T      
              O  
  G              
  Q           A  
              E  
  E              
      G          
        F        
Bokstaver: AEFGIOQRT
Vanskelighetsgrad: Lett (0)
idnr: 9
    R            
E   N           Y
                 
          Y     O
                 
J     R          
                 
L           N   U
            G    
Bokstaver: EGJLNORUY
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)