idnr: 148
    R   I        
              E L
L G       B      
        Y        
                 
        G        
      U       Y K
Y L              
        R   B    
Bokstaver: BEGIKLRUY
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 87
                 
      I          
O       P        
  D              
    R       E    
              G  
        I       P
          G      
                 
Bokstaver: ADEGIOPRZ
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 32
              O  
              T R
                 
        A B R    
E               L
    R L O        
                 
T A              
  L              
Bokstaver: ABELOPRTU
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 108
    F A       I  
    R         T  
            L    
                D
                 
D                
    E            
  I         R    
  T       E A    
Bokstaver: ADEFILRTU
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)