idnr: 467370
      E     I B G
          D      
G         I     E
  G D   E   L    
E L           G U
    I   C   D E  
L     I         T
      L          
U I E     T      
Bokstaver: BCDEGILTU
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 297841
      E   P F   L
    F   G S P E  
  G           N  
          L N   G
      F   R      
L   I G          
  S           P  
  P G S L   I    
I   N P   E      
Bokstaver: EFGILNPRS
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 471520
  I G     E      
    F   L T      
              E B
    O   W     G L
T               E
G L     T   B    
O W              
      T B   F    
      G     W I  
Bokstaver: BEFGILOTW
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 147176
  D             S
    E I          
I V   R   E G    
        S   E   R
  R Q       S O  
S   V   O        
    R Q   O   S E
          G O    
E             R  
Bokstaver: DEGIOQRSV
Vanskelighetsgrad: Lett (0)