idnr: 358136
  G     E   I   O
O           S P  
      O   L      
G L     R        
  I           L  
        G     S I
      I   R      
  P O           S
S   I   L     N  
Bokstaver: EGILNOPRS
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 122360
    K         G E
        K G B   R
S       E   K T  
  T     R   S   G
  S           B  
R   M   B     E  
  B N   M       T
T   S E G        
M K         G    
Bokstaver: BEGKMNRST
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 522319
    G   R        
N           E U S
E B       O      
L         U      
R     G   B     N
      R         O
      E       N L
G L S           U
        G   O    
Bokstaver: BEGLNORSU
Vanskelighetsgrad: Lett (0)
idnr: 152392
    P R       E K
                 
R         U J   W
E   A     P      
P   K U   W A   J
      A     R   E
S   J E         P
                 
K W       A E    
Bokstaver: AEJKPRSUW
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)