idnr: 432199
  E       B     A
            R B C
C       R I O   E
  S     A        
L   R I   S E   B
        E     R  
I   A R B       S
S R C            
E     S       O  
Bokstaver: ABCEILORS
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 218061
  U   R Y   D    
N     D   P      
        K   M    
P   N       E Y  
    D       R    
  M R       K   P
    P   M        
      K   Y     M
    K   N U   R  
Bokstaver: DEKMNPRUY
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 522439
          S   X  
U     A   N   I  
X A       L      
    P       S   X
  X           L  
R   U       N    
      L       N S
  P   S   R     U
  I   P          
Bokstaver: AILNPRSUX
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 555318
    E O M   L    
K   M   L E   T O
      T     R    
L             O  
      G   L      
  K             G
    I     O      
O T   M G   I   L
    K   E T O    
Bokstaver: EGIKLMORT
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)