idnr: 430721
    A   K     I  
    K N   E V    
S       I   E    
A         S      
    E       A    
      E         F
    V   F       A
    S V   L F    
  N     A   I    
Bokstaver: AEFIKLNSV
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 172907
  D   R         T
                 
N E     M J     O
  N       A     E
E J   M   N   T D
D     T       A  
J     E T     M A
                 
O         D   J  
Bokstaver: ADEJMNORT
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 212666
    W     C R K  
    C     S E   T
F N     K        
  E R         S  
                 
  K         C N  
        R     W C
R   S T     K    
  C F K     T    
Bokstaver: CEFKNRSTW
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 54385
  I       S     B
K   L B   M      
  M   L   I   R  
            F   S
B   K       R   L
E   F            
  K   I   B   F  
      S   F L   M
L     K       I  
Bokstaver: BEFIKLMRS
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)